Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Diện tích hình tam giác

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Diện tích hình tam giác

âu 1: Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm

b) Độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Diện tích hình tam giác

Câu 2: Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 5m và chiều cao là 24dm

b) Độ dài đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m

HƯỚNG DẪN GIẢI

) Đổi 5m = 50dm

Diện tích hình tam giác là:

frac{50times 24}{2} = 600 (dm^{2} )

Đáp số: 600 dm2

b) Diện tích hình tam giác là:

frac{42,5times 5,2}{2} = 110,5 (m^{2} )

Đáp số: 110,5 m2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top