Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình tam giác

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình tam giác

Câu 1: Viết tên 3 góc và 3 cạnh của hình tam giác dưới đây

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình tam giác

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hình 1: Ba góc là góc A, góc B, góc C

Ba cạnh là: AB, BC, CA

Hình 2: Ba góc là góc D, góc E, góc G

Ba cạnh là: DE, EG, GD

Hình 3: Ba góc là góc M, góc K, góc N

Ba cạnh là: MK, KN, NM

Câu 2: Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình tam giác

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hình 1: Đáy AB, đường cao CH

Hình 2: Đáy KG, đường cao DK

Hình 3: Đáy PQ, đường cao MN

Câu 3: So sánh diện tích của

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình tam giác

a) Hình tam giác AED và hình tam giác EDH

b) Hình tam giác EBC và hình tam giác EHC

c) Hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Diện tích tam giác AED = diện tích tam giác EDH

b) Diện tích tam giác EBC = diện tích tam giác EHC

c) Diện tích chữ nhật ABCD = 2 lần diện tích tam giác EDC

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top