Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm

Câu 1: Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó.

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm

HƯỚNG DẪN GIẢI

Lần lượt ấn các nút sau:

311 : 612 = 0,5081 = 50,81%

294 : 578 = 0,5086 = 50,86%

356 : 714 = 0,4985 = 49,85%

400 : 807 = 0,4956 = 49,56%

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm

Câu 2: Trung bình xay xát 1 tạ thóc thu được 69 kg gạo. Tức tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng máy tính bỏ túi tính số gạo thu được khi xay xát thóc và viết vào ô trống.

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm

Câu 3: Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

a) 30 000 đồng

b) 60 000 đồng

c) 90 000 đồng

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Số tiền cần gửi để sau một tháng nhận được số tiền lãi là 30 000 đồng:

30 000 : 0,6 = 5 000 000 (đồng)

b) Số tiền cần gửi để sau một tháng nhận được số tiền lãi là 60 000 đồng:

60 000 : 0,6 = 10 000 000 (đồng)

c) Số tiền cần gửi để sau một tháng nhận được số tiền lãi là 90 000 đồng:

90 000 : 0,6 = 15 000 000 (đồng)

Đáp số: a) 5 000 000 đồng

b) 10 000 000 đồng

c) 15 000 000 đồng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top