Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giới thiệu máy tính bỏ túi

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giới thiệu máy tính bỏ túi

Câu 1: Thực hiện phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi

a) 12,45 + 796,892          b) 352,19 – 189,471

c) 75,54 x 39               d) 308,85 : 14,5

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 12,45 + 796,892 = 923,342

b) 352,19 – 189,471 = 162,719

c) 75,54 x 39 = 2946,06

d) 308,85 : 14,5 = 21,3

Câu 2: Viết các số sau thành số thập phân (Dùng máy tính bỏ túi để tính)

 Giải bài tập trang 81, 82 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chia tử số cho mẫu số:

– Ấn 3 : 4 =, ta có: 3/4= 0,75

– Ấn 5 : 8 =, ta có: 5/8 = 0,625

– Ấn 6 : 2 5 =, ta có: 6/25 = 0,24

– Ấn 5 : 4 0 =, ta có: 5/40 = 0,125

Câu 3: Một học sinh nhấn lần lượt các phím sau

 Giải bài tập trang 81, 82 SGK Toán 5

Theo em, bạn đó đã tính giá trị của biểu thức nào?

HƯỚNG DẪN GIẢI

4,5 x 6 – 7 =

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top