Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 80 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 80 SGK Toán 5

Câu 1: Viết các hỗn số sau thành số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 80 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

4,5        3,8         2,75         1,48

Câu 2: Tìm x

a) x × 100 = 1,643 + 7,357

b) 0,16 : x = 2 – 0,4

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) x × 100 = 1,643 + 7,357

x × 100 = 9

x = 9 : 100

x = 0,09

b) 0,16 : x = 2 – 0,4

0,16 : x = 1,6

x = 0,16 : 1,6

x = 0,1

Câu 3: Một máy bơm trong 3 ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút được 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ. Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Ngày thứ ba máy bơm đó hút được số phần trăm lượng nước trong hồ là:

100% – (35% + 40%) = 25%

Đáp số: 25%

Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

805 m2 = … ha

Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 80,5          B. 8,05

C. 0,805         D. 0,0805

HƯỚNG DẪN GIẢI

Khoanh vào đáp án D. 0,0805

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top