Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Diện tích hình thang

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Diện tích hình thang

Bài 1: Tính diện tích hình thang, biết:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao 5 cm

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m và 6,6 m; chiều cao 10,5 m

Đáp án:

a) Diện tích của hình thang là:

Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5

b) Diện tích của hình thang là:

Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5

Câu 2: Tính diện tích mỗi hình thang sau:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Diện tích hình thang

Đáp án:

a) Diện tích của hình thang là:

Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5

b) Diện tích của hình thang là:

Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5

Đáp số: 32, 5 cm2

       20 cm2

Câu 3: Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110, và 90,2 m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó

Đáp án:

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

(110 + 90,2) : 2 = 100,1 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

 Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top