Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình thang

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình thang

Câu 1: Trong các hình dưới đây hình nào là hình thang?

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình thang

Đáp án:

Ta thấy hình 1, hình 2, hình 4, hình 5, hình 6 là hình thang.

Câu 2: Trong 3 hình dưới đây hình nào có:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình thang

– Bốn cạnh và 3 góc?

– Hai cặp cạnh đối diện song song?

– Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song?

– Có bốn góc vuông?

Đáp án:

Hình 1, hình 2, hình 3 có 4 cạnh và 3 góc

Hình 1, hình 2 có hai cặp cạnh đối diện song song

Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song

Hình 1 có bốn góc vuông

Câu 3: Vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào hình dưới đây để được hình thang?

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình thang

Đáp án:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình thang

Câu 4: Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? Cạnh nào vuông góc với 2 đáy.
 

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình thang

Đáp án:

Hình thang ABCD có những góc A và góc D là góc vuông

Cạnh AD vuông góc với 2 đáy

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top