Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Héc-ta

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Héc-ta

Bài 1 trang 29 SGK Toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4ha = … m2            1/2 ha = … m2            20ha = … m2

1/100 ha = … m2      1km2 = … m2           1/10 km2 = … ha

15km2 = … ha        3/4 km2 = … ha

b) 60 000m2 = … ha   1800ha = … km2

800 000m2 = … ha    27000 ha = … km2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 40 000m2         5000m2         200 000m2

100m2          100 ha          10 ha

1500 ha         75 ha

b) 6 ha           18km2

80 ha           270km2.

Bài 2 trang 30 SGK Toán 5

Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

22 200 ha = 222 (km2)

Diện tích rừng Cúc Phương là: 222km2.

Bài 3 trang 30 SGK Toán 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 85km2 < 850ha

b) 51ha > 60 000m2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 29, 30 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) S. (vì 85km2 = 8500ha > 850ha)

b) Đ. (vì 51 ha > 6ha = 60 000m2)

c) S. (vì 4dm2 7cm2 = 4/7/10 dm2).

Bài 4 trang 30 SGK Toán 5

Diện tích một trường đại học là 12ha. Tòa nhà chính của trường được xây trên mảnh đất có diện tích bằng 1/40 diện tích của trường.

Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

12ha = 120000 (m2)

Diện tích mảnh đất để xây dựng toà nhà chính là

120 000 : 40 = 3 000 (m2)

Đáp số 3 000 (m2)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top