Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 28, 29 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 28, 29 SGK Toán 5

Bài 1 trang 28 SGK Toán 5 – Luyện tập

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

6m2 35dm2; 8m2 27dm2; 16m2 9dm2; 26dm2.

b) Viết các số sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

4dm2 65cm2; 95cm2; 102dm2 8cm2.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 6m2 35dm2 = 6m2 + 35/100 m2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 5

8m2 27dm2 = 8m2 + 27/100 m2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 5

16m2 9dm2 = 16m2 + 9/100 m2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 5

26dm2 = 26/100 m2.

b) 4dm2 65cm2 = 4dm2 + 65/100 dm2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 5

95cm2 = 95/100 dm2

102dm2 8cm2 = 102dm2 + 8/100 dm2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 5

Bài 2 trang 28 SGK Toán 5 – Luyện tập

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

3cm2 5mm2 = … mm2

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 35    B. 305    C. 350    D. 3500

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Chọn B.

Bài 3 trang 28 SGK Toán 5 – Luyện tập

Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống:

a) 2dm2 7cm2 … 207cm2        b) 300mm2 … 2cm2 89mm2

3m2 48 dm2 … 4m2            61 km2 … 610hm2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) 2dm2 7cm2 = 207cm2        b) 300mm2 > 2cm2 89mm2

3m2 48 dm2 < 4m2              61 km2 > 610hm2

Bài 4 trang 28 SGK Toán 5 – Luyện tập

Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Diện tích một viên gạch là:

40 × 40= 1600 (cm2)

Diện tích căn phòng là:

1600 × 150 = 240 000 (cm2) hay 24m2

Đáp số: 24m2.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top