Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Câu 2:

a) Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật.

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 3 cm, chiều cao 4 cm. Tính diện tích mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM và BCPN.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật là:

AB = MN = QP = DC

AD = MQ = BC = NP

AM = BN = CP = DQ

b) Diện tích mặt đáy MNPQ là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Diện tích của mặt bên ABNM là:

6 × 4 = 24 (cm2)

Diện tích của mặt bên BCPN là

4 × 3 = 12 (cm2)

Đáp số: 18cm2, 24 cm2, 12cm2

Câu 3: Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật hình nào là hình lập phương?

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hình A là hình hộp chữ nhật (vì có ba kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao).

Hình C là hình lập phương (vì có 6 mặt là hình vuông bằng nhau).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top