Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm và chiều rộng 4 dm, chiều cao 3dm

Đáp án:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Câu 2: Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 dm, chiều rộng 4 dm, chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng.

Đáp án:

Diện tích của thùng tôn là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích mặt đáy của thùng tôn là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Thùng không có nắp nên diện tích tôn dùng để làm thùng là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Đáp số: 204 dm2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top