Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 110 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 110 SGK Toán 5

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 25 dm, chiều rộng 1,5 m và chiều cao 18 dm

b) Chiều dài 4/5 m, chiều rộng 1/3 m, chiều cao 1/4 m

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 1,5m = 15 dm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Câu 2: Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m chiều rộng 0,6 m và chiều cao 8 dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông?

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 110 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

8dm = 0,8m

Diện tích xung quanh của cái thùng là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích đáy của của cái thùng là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích quét sơn là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau

c) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng nhau

d) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật không bằng nhau

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top