Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hỗn số

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hỗn số

Bài 1 trang 12 SGK Toán 5

Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu):

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hỗn số

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5 : Hai và một phần tư.

b) Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5 : Hai và bốn phần năm.

c) Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5 : Ba và hai phần ba.

Bài 2 trang 13 SGK Toán 5

Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hỗn số

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hỗn số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top