Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Bài 1 trang 11 SGK Toán 5

Tính:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Bài 2 trang 11 SGK Toán 5

Tính

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Bài 3 trang 11 SGK Toán 5

Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 1/2 m, chiều rộng 1/3 m. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Diện tích tấm bìa là:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top