Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Bài 1 trang 10 SGK Toán 5

Tính:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Bài 2 trang 10 SGK Toán 5

Tính:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Bài 3 trang 10 SGK Toán 5

Một hộp bóng có frac{1}{2} số bóng màu đỏ, frac{1}{3} số bóng màu xanh, còn lại là bóng màu vàng. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng.

Đáp án và hướng dẫn 

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top