Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 9 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 9 SGK Toán 5

Bài 1 trang 9 SGK Toán 5

Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 9 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 9 SGK Toán 5

Bài 2 trang 9 SGK Toán 5

Viết các phân số sau thành phân số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 9 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 9 SGK Toán 5

Bài 3 trang 9 SGK Toán 5

Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 9 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 9 SGK Toán 5

Bài 4 trang 9 SGK Toán 5

So sánh các phân số sau:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 9 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 9 SGK Toán 5

Bài 5 trang 9 SGK Toán 5

Một lớp học có 30 học sinh, trong đó 3/10 số học sinh là học sinh giỏi Toán, 2/10 số học sinh là học sinh giỏi Tiếng Việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi Tiếng Việt?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

Số học sinh giỏi toán là: 30 x 3/10 = 9 (học sinh)

Số học sinh giỏi tiếng việt là: 30 x 2/10 = 6 (học sinh)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top