Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phân số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phân số thập phân

Bài 1 trang 8 SGK Toán 5

Đọc các phân số thập phân:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phân số thập phân

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

  • Chín phần mười;
  • Hai mươi mốt phần trăm;
  • Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn;
  • Hai nghìn không trăm linh năm phần triệu.

Bài 2 trang 8 SGK Toán 5

Viết các phân số thập phân:

  • Bảy phần mười;
  • Hai mươi phần trăm;
  • Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn;
  • Một phần triệu.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phân số thập phân

Bài 3 trang 8 SGK Toán 5

Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phân số thập phân

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Đó là các phân số

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phân số thập phân

Bài 4 trang 8 SGK Toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phân số thập phân

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:
Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phân số thập phân

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top