Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

Bài 1 trang 7 SGK Toán 5 (dưới)

a) Điền dấu thích hợp vào chỗ trống

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số

b) Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số

b) Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.

Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.

Bài 2 trang 7 SGK Toán 5 (dưới)

a) So sánh các phân số:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số

b) Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số

b) Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn phân số kia.

Bài 3 trang 7 SGK Toán 5

Phân số nào lớn hơn?

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số

Bài 4 trang 7 SGK Toán 5

Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị 1/3 số quả quýt đó, cho em 2/5 số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Quy đồng mẫu số

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số

Vậy em được mẹ cho nhiều quýt hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top