Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số

Bài 1 trang 7 SGK Toán 5 (trên)

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số

Bài 2 trang 7 SGK Toán 5 (trên)

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số

a) Quy đồng mẫu số: MSC = 18

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số

b, MSC = 8

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: So sánh hai phân số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top