Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 1 trang 6 SGK Toán 5

Rút gọn các phân số:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 2 trang 6 SGK Toán 5

Quy đồng mẫu các phân số:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 3 trang 6 SGK Toán 5

Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top