Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Khái niệm về phân số

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Khái niệm về phân số

Bài 1 trang 4 SGK Toán 5

a) Đọc các phân số:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Khái niệm về phân số

) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) Năm phần bảy; hai mươi lăm phần một trăm (hoặc hai mươi lăm phần trăm); chín mươi mốt phần ba mươi tám; sáu mươi phần mười bảy; tám mươi lăm phần nghìn).

b)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Khái niệm về phân số

Bài 2 trang 4

Viết các thương dưới dạng phân số: 3 : 5; 75 : 100; 9 : 17.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

3 : 5 = frac{3}{5};

75:100 = frac{75}{100}

9:17 = frac{9}{17}

Bài 3 trang 4 SGK Toán 5

Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

32; 105; 1000.

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Khái niệm về phân số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top