Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5

Câu 1: Một sợi dây thép được uốn như hình bên, tính độ dài của sợi dây?

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

 Độ dài của sợi dây thép là tổng chu vi các hình tròn có bán kính 7 cm và 10 cm

Độ dài của dây thép là:

7 × 2 × 3,14 + 10 × 2 × 3,14 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76 (cm)

Câu 2: Hai hình tròn có cung tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti-met?

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bán kinh của hình tròn là: 60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi của hình tròn lớn là: 75 × 2 × 3,14 = 471 (cm)

Chu vi của hình tròn bé là: 60 × 2 × 3,14 = 376,8 (cm)

Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé là:

471 – 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2 (cm)

Câu 3: Hình bên được tạo bởi hai hình chữ nhật và hai nửa hình tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích hình đó?

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Diện tích đã cho là tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa đường tròn

Chiều dài hình chữ nhật là: 7 × 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 14 × 10 = 140 (cm2)

Diện tích của hai nửa hình tròn: 7 × 7 × 3,14 = 153,86 (cm2)

Diện tích hình đã cho là: 140 + 153,86 = 293,86 (cm2)

Đáp số: 293,86 (cm2)

Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Diện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chọn đáp án A

Ta có diện tích của hình vuông là: 8 × 8 = 64 (cm2)

Hình tròn có bán kính là: 8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn là: 4 × 4 × 3,14 = 50,24 (cm2)

Vậy diện tích đã tô màu của hình vuông là: 64 – 50, 24 = 13,76 (cm2)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top