Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Câu 1: Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho trên biểu đồ hình quạt. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh.

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giới thiệu biểu đồ hình quạt

a) Thích màu xanh

b) Thích màu đỏ

c) Thích màu trắng

d) Thích màu tím

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Có 40% học sinh thích màu xanh

120 : 100 x 40 = 48 (học sinh)

b) Có 25 % học sinh thích màu đỏ

120 : 100 x 25 = 30 (học sinh)

c) Có 20% học sinh thích màu trắng

120 : 100 x 20 = 24 (học sinh)

d) Có 15% học sinh thích màu tím

120 : 100 x 15 = 18 (học sinh)

Câu 2: Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình trên biểu đồ

HƯỚNG DẪN GIẢI

– Tỉ lệ học sinh giỏi là 17,5 %

– Tỉ lệ học sinh khá là 60%

– Tỉ lệ học sinh trung bình là 22,5 %

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top