Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 144 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 144 SGK Toán 5

Câu 1: Một ô tô đi hết quãng đường 135 km hết 3 giờ. Một xe máy cũng đi quãng đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki – lô – mét?

HƯỚNG DẪN GIẢI

4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

Mỗi giờ ô tô đi được:

135 : 3 = 45 (km)

Mỗi giờ xe máy đi được:

135 : 4,5  = 30 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy là:

45 – 30 = 15 km

Đáp số: 15 km

Câu 2: Một xe máy đi qua chiếc cầu dài 1250 m hết 2 phút. Tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Mỗi phút xe máy đi được:

1250 : 2 = 625 (km)

Mỗi giờ xe máy đi được:

625 x 60 = 37500 (m)

37500 m = 37,5 km

Vậy vận tốc của xe máy là: 37,5 km/ giờ

Đáp số: 37,5 km/ giờ

Câu 3: Một xe ngựa đi quãng đường 15,75 km hết 1 giờ 45 phút. Tính vận tốc của  xe ngựa với đơn vị đo là km/ giờ.

HƯỚNG DẪN GIẢI

15,75 km = 15750 m

1 giờ 45 phút = 105 phút

Vậy vận tốc của xe ngựa là:

15750 : 105 = 150 (m/phút)

Đáp số: 150 (m/phút)

Câu 4: Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 72 km/ giờ. Hỏi với vận tốc đó cá heo bơi 2400 mét hết bao nhiêu phút?

HƯỚNG DẪN GIẢI

72 km/ giờ = 72000 m/giờ

Ca heo bơi 2400 m hết thời gian là:

2400 : 72000 = 1/ 30 giờ

1/ 30 giờ = 60 phút x 1/30 giờ = 2 phút

Đáp số: 2 phút

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top