Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 143 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 143 SGK Toán 5

Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 143 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 143 SGK Toán 5

Câu 2: Một con ốc sên bò với vận tốc 12 cm/ phút. Hỏi con ốc sên đó bò được quãng đường 1,08m trong thời gian bao lâu?

HƯỚNG DẪN GIẢI

1,08m = 108 cm

Thời gian con ốc sên bò hết quãng đường là:

108 : 12 = 9 phút

Đáp số: 9 phút

Câu 3: Vận tốc bay của một con chim đại bàng là 96 km/ giờ. Tính thời gian để con đại bàng đó bay được quãng đường 72 km.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Thời gian để con đại bàng bay được 72 km là:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 143 SGK Toán 5

Câu 4: Một con rái cá có thể bay được với vận tốc 420 m/ phút. Tính thời gian để rái cá bơi được quãng đường 10,5 km.

HƯỚNG DẪN GIẢI

10,5km = 10500m

Thời gan để rái cá bơi được 10,5 km là:

10500 : 420 = 25 phút

Đáp số: 25 phút

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top