Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Thời gian

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Thời gian

Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Thời gian

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Thời gian

Câu 2: a) Trên quãng đường 23,1 km một người đi xe đạp với vận tốc 13,2 km/ giờ. Tính thời gian đi của người đó.

b) Trên quãng đường 2,5 km, một người chạy với vận tốc 10 km/ giờ. Tính thời gian chạy của người đó

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Thời gian đi của người đi xe đạp là:

23,1 : 13,2 = 1,75 (giờ)

b) Thời gian chạy của người đó là:

2,5 : 10 = 0,25 (giờ)

0,25 giờ = 15 phút

Đáp số: a) 1 giờ 45 phút

b) 15 phút

Câu 3: Một máy bay bay với vận tốc 960 km/ giờ được quãng đường 2150 km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ, nếu nó khởi hành lúc 8 giờ 45 phút?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Thời gian máy bay bay hết quãng đường là:

2150 : 860 = 2,5 (giờ)

2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

Máy bay đến nơi lúc

8 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút = 11 giờ 15 phút

Đáp số: 11 giờ 15 phút

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top