Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 141, 142 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 141, 142 SGK Toán 5

Câu 1: Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 141, 142 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 141, 142 SGK Toán 5

Câu 2: Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc 46 km/ giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Thời gian đi của ô tô là:

12 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút

4  giờ 45 phút = 4,75 giờ

Độ dài quãng đường AB là:

46 x 4,75 = 218,5 (km)

Đáp số: 218,5 (km)

Câu 3: Ong mật có thể bay được với vận tốc 8 km/ giờ. Tính quãng đường của ong mật trong thời gian 15 phút.

HƯỚNG DẪN GIẢI

15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường bay được của ong mật là:

8 x 0,25 = 2 (km)

Đáp số: 2 km

Câu 4: Kăng – gu – ru có thể di chuyển (vừa chạy vừa nhảy) với vận tốc 14m/ giây. Tính quãng đường di chuyển của Kăng – gu – ru trong 1 phút 15 giây.

HƯỚNG DẪN GIẢI

1 phút 15 giây = 75 giây

Quãng đường di chuyển của kăng – gu – ru là:

14 x 75 = 1050 (m)

Đáp số: 1050 (m)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top