Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 14 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 14 SGK Toán 5

Bài 1 trang 15 SGK Toán 5

Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 14 SGK Toán 5

Bài 2 trang 15 SGK Toán 5

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 14 SGK Toán 5

Bài 3 trang 15 SGK Toán 5

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dm = … m          b) 1g = … kg           c) 1 phút = … giờ
3dm = … m              8g = … kg             6 phút = … giờ
9dm = … m              25g = … kg             12 phút = … giờ

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 14 SGK Toán 5

Bài 4 trang 15 

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm;               2m 3dm;              4m 37cm;                 1m 53cm.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 14 SGK Toán 5

Bài 5 trang 15 SGK Toán 5

Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

– Chiều dài sợi dây là: 327 cm
– Chiều dài sợi dây là: Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15 SGK Toán 5 dm
– Chiều dài sợi dây là: Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15 SGK Toán 5 m

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top