Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5

Bài 1 trang 15 SGK Toán 5

Tính

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5

Đáp án:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5

Bài 2 trang 16 SGK Toán 5

Tính

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5

Bài 3 trang 16 SGK Toán 5

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5

Bài 4 trang 16 SGK Toán 5

Viết các số đo độ dài:

a) 9m 5dm; b) 7m 3dm;

c) 8dm 9cm; d) 12cm 5mm.

Đáp án:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5

Bài 5 trang 16 SGK Toán 5

Biết 3/10 quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp án:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5

1/10 quãng đường AB dài: 12 : 3 = 4 (km)

Quãng đường AB dài: 4 x 10 = 40 (km).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top