Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5

Bài 1 trang 16 SGK Toán 5

Tính

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5

Bài 2 trang 16 SGK Toán 5

Tìm x

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5

ài 3 trang 17 SGK Toán 5

Viết các số đo độ dài:

a) 2m 15cm;      b) 1m 75cm;       c) 5m 36 cm;       d) 8m 8cm.

Đáp án và hướng dẫn

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5

Bài 4 trang 17 SGK Toán 5

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5

Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

A. 180 m2
B. 1400 m2
C. 1800 m2
D. 2000 m2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Chiều dài mảnh đất là 50m.

Chiều rộng mảnh đất là 40m.

Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2

Chiều dài nhà là 20 m.

Chiều rộng nhà là 10 m.

Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m2

Ao hình vuông có cạnh dài 20m

Diện tích ao là: 20 x 20 = 400 m2

Diện tích phần đất còn lại là: 2000 – (200 + 400) = 1400 m2

Khoanh vào B.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top