Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 167 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 167 SGK Toán 5

Câu 1: Một sân bóng được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là một hình chữ nhật có chiều dài 11cm, chiều rộng 9cm. Hỏi:

a) Chu vi sân bóng bằng bao nhiêu mét?

b) Diện tích sân bóng bằng bao nhiêu mét vuông?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chiều dài sân bóng đá là: 11 x 1000 = 11000 (cm)

11000cm = 110m

Chiều rộng sân bóng đá là: 9 x 1000 = 9000 (cm)

9000cm = 90m

a) Chu vi sân bóng đá là: (110 + 90) x 2 = 400 (m)

b) Diện tích sân bóng đá là: 110 x 90 = 9900 (m2)

Đáp số: a) 400m;  b) 9900 m2

Câu 2: Một sân gạch hình vuông có chu vi 48m. Tính diện tích sân gạch đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Cạnh sân gạch hình vuông là:

48 : 4 = 12 (m)

Diện tích sân gạch hình vuông là:

12 x 12 = 144 ( m2)

Đáp số: 144 m2.

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu được 55kg thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Luyện tập trang 167 SGK Toán 5

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 100 x 60 = 6000 (m2)

6000 m2 gấp 100 m2 số lần là: 6000 : 100 = 60 (lần)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là: 55 x 60 = 3300 (kg)

Đáp số: 3300kg thóc.

Câu 4: Một hình thang có đáy lớn 12cm, đáy bé 8cm và diện tích bằng hình vuông cạnh 10cm. Tính chiều cao hình thang.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Diện tích hình vuông là: 10 x 10 = 100 (cm2)

Trung bình cộng của hai đáy là: (12 +8) : 2 = 10 (cm)

Chiều cao hình thang là: 100 : 10 = 10 (cm)

Đáp số: 10cm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top