Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Câu 1: Một vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

a) Tính chu vi khu vườn đó.

b) Tính diện tích khu vườn đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.

HƯỚNG DẪN GIẢI

) Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là:

Giải bài tập trang 166, 167 SGK Toán 5

Chu vi khu vườn hình chữ nhật là: (120 + 80) x 2 = 400 (m)

b) Diện tích khu vườn hình chữ nhật là: 120 x 80 = 9600 (m2)

9600 m2 = 0,96 ha

Đáp số: a) 400m; b) 9600 m2; 0,96ha

Câu 2: Hình bên là một mảnh đất hình thang được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000. Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông.
Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

HƯỚNG DẪN GIẢI

Độ dài của mảnh đất hình thang là:

5 x 1000 = 5000 (cm)

5000cm = 50m

Độ dài đáy bé của mảnh đất hình thang là:

3 x 1000 = 3000 (cm)

3000cm = 30m

Độ dài chiều cao của mảnh đất hình thang là:

2 x 1000 = 2000 (cm)

2000cm = 20m.

Diện tích của mảnh đất hình thang là:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Câu 3: Trên hình bên, hãy tính diện tích:

a) Hình vuông ABCD.

b) Phần đã tô màu của hình tròn.

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Diện tích hình vuông ABCD bằng 4 lần diện tích tam giác BOC. Tam giác BOC là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 4cm và 4cm.

Diện tích hình vuông ABCD là:

Giải bài tập trang 166, 167 SGK Toán 5

b) Diện tích phần tô màu của hình tròn bằng diện tích hình tròn đó có bán kính là 4cm trừ đi diện tích hình vuông ABCD.

Diện tích hình tròn là: 4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm2)

Diện tích phần tô màu của hình tròn là:

50,24 – 32 = 18,24 ( cm2)

Đáp số: a) 32 cm2; b) 18,24 cm2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top