Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán 5

Bài 1:

a) Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán 5

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán 5

Bài 2:

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán 5

Bài 3:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

2,1m=....dm                                                     5,27m=....cm

8,3m=...cm                                                       3,15m=...cm

Mẫu: 2,1m=21dm

2,1m=2110m=2m1dm=21dm

Bài 4:

a) Viết phân số 35 dưới dạng phân số thập phân có mẫu là 10 và có mẫu số là 100.

b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân.

c) Có thể viết 35 thành những số thập phân nào?


Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán 5
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top