Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Bài 1:

Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng.

a) 2,35

b) 301,80

c) 1942,54

d) 0,032

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Bài 2:

Viết số thập phân có:

a) Năm đơn vị, chín phần mười.

b) Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm (tức là hai mươi bốn đơn vị và mười tám phần trăm).

c) Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn.

d) Hai nghìn không trăm linh hai đơn vị, tám phần trăm.

e) Không đơn vị, một phần nghìn.

Lời giải chi tiết

a) 5,9

b) 24,18

c) 55,555

d) 2002,08

e) 0,001.

Bài 3:

Viết các số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):

3,5;6,33;18,05;217,908.

Mẫu: 3,5=333100.

Lời giải chi tiết

 6,33=633100;            18,05=185100;         217,908=2179081000.


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top