Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

ài 1 trang 37 SGK Toán 5

Đọc mỗi số thập phân sau:

9,4; 7,98; 25,477; 206,075; 0,307

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

  • Chín phẩy bốn
  • Bảy phẩy chín mươi tám
  • Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy
  • Hai trăm linh sáu phẩy không trăm bảy mươi lăm
  • Không phẩy ba trăm linh bảy

Bài 2 trang 37 SGK Toán 5

Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

ài 3 trang 37 SGK Toán 5

Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:

0,1; 0,02; 0,004; 0,095

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top