Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Khái niệm số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Khái niệm số thập phân

Bài 1 trang 34 SGK Toán 5

Đọc các phân số thập phân và số thập phân trên các vạch của tia số:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Khái niệm số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Khái niệm số thập phân

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Từ trái sang phải:

a) Một phần mười (không phẩy một)

Hai phần mười ( không phẩy hai)

Ba phần mười (không phẩy ba)
…………………………………..

Tám phần mười (không phẩy tám)

Chín phần mười (không phẩy chín)

b) (Cũng là phần bên trong kính phóng đại ở câu a):

Một phần trăm (không phẩy một)

Hai phần trăm (không phẩy không hai)

………………………………………..

Chín phần trăm (không phẩy không chín)

Bài 2 trang 35 SGK Toán 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) 7dm = 7/10 = 0,7m

5dm = 5/10 =.. m

2mm = 2/1000=…m

4g = 4/1000 =…kg

b) 9cm =9/100 =0,09m

3cm = 3/100 =….m

8mm = 8/1000 = …m

6g = 6/1000 = …kg

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 0,7m

0,5m

0,002m

0,004kg

b) 0,09m

0,03m

0,008m

0,006kg

Bài 3 trang 35 SGK Toán 5

Viết số thập phân và số thập phân thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Khái niệm số thập phân

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

2 cột chưa điền:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Khái niệm số thập phân

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top