Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5

Bài 1 trang 32 SGK Toán 5 – Luyện tập chung 7

a) 1 gấp bao nhiêu lần 1/10?

b) 1/10 gấp bao nhiêu lần 1/100?

c) 1/100 gấp bao nhiêu lần 1/1000?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 1 gấp 10 lần 1/10;

b) 1/10 gấp 10 lần 1/100;

c) 1/100 gấp 10 lần 1/1000

Bài 2 trang 32 SGK Toán 5 – Luyện tập chung 7

Tìm x:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5

Bài 3 trang 32 SGK Toán 5 – Luyện tập chung 7

Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được 2/15 bể, giờ thứ hai chảy vào được 1/5 bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Vòi nước chảy trong 2 giờ được :

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 SGK Toán 5

Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 SGK Toán 5

Đáp số: 1/6 bể

Bài 4 trang 32 SGK Toán 5 – Luyện tập chung 7

Trước đây mua 5m vải phải trả 60 000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2000 đồng. Hỏi với 60 000 đổng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Trước đây, giá 1m vải là 

60 000 : 5 = 12 000 (đồng)

Hiện nay, giá 1m vải là 

12 000 – 2000 = 10 000 (đồng)

Hiện nay với 60 000 đồng có thể mua được 

60 000 : 10 000 = 6 (m)

Đáp số: 6m vải.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top