Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5

Bài 1 trang 31 SGK Toán 5 – Luyện tập chung 6

Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5

Bài 2 trang 31 SGK Toán 5 – Luyện tập chung 6

Tính:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5

Bài 3 trang 32 SGK Toán 5 – Luyện tập chung 6

Diện tích một khu nghỉ mát là 5ha, trong đó có diện tích là hồ 3/10 diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

5ha = 50 000m2

Diên tích hồ nước là : 50 000 × 3/10 = 15 000 (m2)

Đáp số: 15 000m2.

Bài 4 trang 32 SGK Toán 5 – Luyện tập chung 6

Năm nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết bố hơn con 30 tuổi.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Ta có sơ đồ:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi của con là

30 : 3 = 10 (tuổi)

Tuổi của bố là

10 × 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuối và 10 tuổi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top