Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, uyện tập chung trang 31 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, uyện tập chung trang 31 SGK Toán 5

Bài 1 trang 31 SGK Toán 5 – Luyện tập chung 5

Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng 6m, chiều dài 9m? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Diện tích nền căn phòng là:

9 x 6 = 54 (m2) hay 5400dm2

30cm = 3dm

Diện tích một viên gạch là:

3 x 3 = 9 (dm2)

Số viên gạch cần dùng là:

5400 : 9 = 600 (viên)

Đáp số: 600 viên gạch

Bài 2 trang 31 SGK Toán 5 – Luyện tập chung 5

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài 80m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) Chiều rộng là:

80 : 2 = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

80 × 40 = 3200 (m2)

b) 3200m2 so với 100m2 thì gấp:

3200 : 100 = 32 (lần)

Số thóc thu hoạch được là:

50 x 32 = 1600 (kg) hay 16 tạ

Đáp số: a) 3200m2

      b) 16 tạ thóc.

Bài 3 trang 31 SGK Toán 5 – Luyện tập chung 5

Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bằng mét vuông.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Chiều dài thật của mảnh đất là:

5 × 1000 = 5000 (cm) hay 50m

Chiều rộng thật của mảnh đất là:

3 × 1000 = 3000 (cm) hay 30m

Diện tích của mảnh đất đó là:

50 × 30= 1500 (m2)

Đáp số: 1500m2.

Bài 4 trang 31 SGK Toán 5 – Luyện tập chung 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tính diện tích miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, uyện tập chung trang 31 SGK Toán 5

A. 96cm2
B. 192cm2
C. 224cm2
D. 288cm2.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Suy nghĩ:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, uyện tập chung trang 31 SGK Toán 5

Chiều dài hình chữ nhật MNPQ là

8 + 8 + 8 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

24 × 12 = 288 (cm2)

Diện tích hình vuông EGHK là:

8 × 8 = 64 (cm2)

Diện tích miếng bìa là:

288 – 64 = 224 (cm2)

Khoanh vào C.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top