Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 43 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 43 SGK Toán 5

Câu 1: Điền dấu '>','<' hoặc '='

84,2 ….. 84,19           47,5 ……. 47,500

6,843 ….. 6,85           90,6…… 89,6

Đáp án:

Câu 1: Điền dấu '>','<' hoặc '='

84,2 > 84,19         47,5 = 47,500

6,843 < 6,85        90,6 > 89,6

Câu 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

5,7;  6,02;  4,23;  4,32;  5,3

Đáp án:

Câu 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

4,23 < 4,32 < 5,3 < 5,7 < 6,02

Câu 3: Tìm x, biết:

9,7 x 8 < 9,718

Đáp án

Câu 3: Tìm x

Vì 9,708 < 9,718

Nên x = 0

Câu 4: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 0,9 < x < 1,2

b) 64,97 < x < 65, 14

Đáp án:

Câu 4: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 0,9 < x < 1,2 => x = 1

b) 64,97 < x < 65, 14 => x = 65

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top