Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 43 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 43 SGK Toán 5

Bài 1 trang 43 SGK Toán 5 – Luyện tập chung

Đọc các số thập phân sau đây:

a) 7,5; 28,416; 201,05; 0,187

b) 36,2; 9,001; 84,302; 0,010

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 7,5 đọc là bảy phẩy năm

28,416 đọc là hai mươi tám phẩy bốn trăm mười sáu

201,05 đọc hai trăm linh một phẩy không năm

0,187 đọc là không phẩy một trăm tám mươi bảy

b) 36,2 đọc là ba mươi sáu phẩy hai

9,001 đọc là chín phẩy không không một

84,302 đọc là tăm mươi tư phẩy ba trăm linh hai

0,010 đọc là không phẩy không mười

Bài 2 trang 43 SGK Toán 5 – Luyện tập chung

Viết số thập phân có:

a) Năm đơn vị, bảy phần mười;

b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm;

c) Không đơn vị, một phần trăm;

d) Không đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 5,7;

b) 32,85;

c) 0,01;

d) 0,304.

Bài 3 trang 43 SGK Toán 5 – Luyện tập chung

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

42,538; 41,835; 42,358; 41,538.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

41,538< 41,835 < 42,358 < 42,538

Bài 4 trang 43 SGK Toán 5 – Luyện tập chung

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 43 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 43 SGK Toán 5

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top