Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Viết các số đo dưới dạng số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Viết các số đo dưới dạng số thập phân

ài 1 trang 44 SGK Toán 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 6dm = ….m

b) 2dm 2cm = …dm

c) 3cm 7cm =…m

d) 23m 13cm = …m

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 8,6m    b) 2,2dm    c) 3,07m    d) 23,13m

Bài 2 trang 44 SGK Toán 5

Viết số các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét:

3m 4dm; 2m 5cm; 21m 36cm.

b) Có đơn vị đo là đề- xi- mét:

8dm 7cm; 4dm 32mm; 73mm.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 3,4m; 2,05m; 21,36m

b) 8,7dm; 4,32dm; 0,73dm.

Bài 3 trang 44 SGK Toán 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5km 302m= …km;

b) 5km 75m = ..km;

c) 302m =….km

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) 5,302km

b) 5,075km

c) 0,302 km

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top