Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 45 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 45 SGK Toán 5

Bài 1 trang 45 SGK Toán 5 – Luyện tập

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 35m 23cm = …m;

b) 51dm 3cm = …dm;

c) 14m 7cm = ….m.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 35m 23cm = 35,23m

b) 51dm 3cm = 51,3dm

c) 14m 7cm = 14,07m

Bài 2 trang 45 SGK Toán 5 – Luyện tập

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

315cm =….m;        234cm= …m;

506cm = ….m;       34dm=…..m

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

315cm = 3,15m;      234cm= 2,34m;

506cm = 5,06m;      34dm= 3,4m

Bài 3 trang 45 SGK Toán 5 – Luyện tập

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét:

a) 3km 245m; b) 5km 34m; c) 307 m

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) 3km 245m= 3,245km

b) 5km 34m= 5,034km

c) 307 m= 0,307km

Bài 4 trang 45 SGK Toán 5 – Luyện tập

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12,44m =…m…cm;

b) 7,4dm =…dm….cm;

c) 3,45km =…..m;

d) 34,3km=….m

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

a) 12,44m = 12m 44cm

b) 7,4dm = 7dm 4cm

c) 3,45km= 3450m

d) 34,3km= 34 300m

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top