Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 4 tấn 562 kg = …… tấn

b) 3 tấn 14 kg = …… tấn

c) 12 tấn 6 kg = …… tấn

d) 500 kg = …… tấn

Đáp án:

Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 4 tấn 562 kg = 4,562 tấn

b) 3 tấn 14 kg = 3,014 tấn

c) 12 tấn 6 kg = 12,006 tấn

d) 500 kg = 0,5 tấn

Câu 2: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân

a) Có đơn vị là ki-lô-gam

20kg50g          45kg23g           10kg3g         500g

b) Có đơn vị là tạ

2 tạ 50kg          3 tạ 3 kg          34kg           450kg

Đáp án:

Câu 2: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân

a) Có đơn vị là ki-lô-gam

2,05kg       45,023kg        10,003 kg        0,5 kg

b) Có đơn vị là tạ

2,5 tạ       3,03 tạ           0,34 tạ          4,5 tạ

Câu 3: Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi từng đó con sử tử trong vòng 30 ngày.

Đáp án:

Câu 3

Trong một ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

9 × 6 = 54 kg

Trong 30 ngày, 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

54 × 30 = 1620 (kg) hay 1,62 tấn

Đáp số: 1,62 tấn thịt

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top