Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a, 56dm2 = …m2

b, 17 dm2 23cm2 = ….dm2

c, 23 cm2 = … dm2

d, 2cm2 5mm2 = …cm2

Đáp án:

Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a, 56dm2 = 0,56m2

b, 17 dm2 23cm2 = 17,23dm2

c, 23cm2 = 0,23dm2

d, 2cm2 5mm2 = 2,05cm2

Câu 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a, 165 m2 = … ha

b, 5000m2 = … ha

c, 1ha = … km2

d, 15 ha = … km2

Đáp án:

Câu 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a, 165 m2 = 0,1654 ha

b, 5000m2 = 0,5 ha

c, 1ha = 0,01km2

d, 15 ha = 0,15 km2

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a, 5,34km2 = … ha

b, 16,5m2 = … m2… dm2

c, 6,5 km2 = … ha

d, 7,6256 ha = …. m2

Đáp án:

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a, 5,34km2 = 534 ha

b, 16,5m2 = 16m2 50dm2

c, 6,5 km2 = 650 ha

d, 7,6256 ha = 76 256m2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top