Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Câu 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

AD = 63m

AE = 84m

BE = 28m

GC = 30 m

HƯỚNG DẪN GIẢI

Mảnh đất đã cho được chia thành hình chữ nhật AEGD và hình tam giác AEB và BGC

Diện tích hình chữ nhật AEGD là:

84 × 63 = 5292 (m2)

Độ dài cạnh BG là:

28 + 63 = 91 (m)

Diện tích hình tam giác BGC  là:

91 × 30 : 2 = 1365 (m2)

Diện tích hình tam giác AEB  là:

84 × 28 : 2 = 1176 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

5292 + 1365 + 1176 = 7833 (m2)

Đáp số : 7833 (m2)

Câu 2: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

BM = 20,8m

CN = 38 m

AM = 24,5m

MN = 37,4 m

ND = 25,3m

HƯỚNG DẪN GIẢI

Mảnh đất được chia thành hình thang BMCN và hai hình tam giác ABM và CND

Diện tích hình thang BMCN là

(38 + 20,8) × 37, 4 : 2 = 1099,56 (m2)

Diện tích hình tam giác ABM là:

24,5 × 20,8 : 2 = 254,8 (m2)

Diện tích hình tam giác CND là:

25,3 × 38 : 2 = 480,7 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835, 06 (m2)

Đáp số: 1835,06 (m2)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top