Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1 trang 22 SGK Toán 5 – Ôn tập bảng đơn vị độ dài

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

– Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé

– Đơn vị bé bằng frac{1}{10} đơn vị lớn

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

– Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé: 1km = 10hm

– Đơn vị bé bằng frac{1}{10} đơn vị lớn: 10dm = 1m

Bài 2 trang 23 SGK

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 135m = … dm

342dm = … cm

15cm = … mm

b) 8300m = … dam

4000m = … hm

25 000m = … km

c) 1mm = …cm

1cm = … m

1m = … km

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 135m = 1350 dm

342dm = 3420 cm

15cm = 150 mm

b) 8300m = 830 dam

4000m = 40 hm

25 000m = 25 km

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 3 trang 23 SGK Toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4km 37m = … m                  b) 354dm = … m … dm

8m 12cm = … cm                     3040m = … km … m

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) 4km 37m = 4037m                 b) 354dm = 35m 4dm

8m 12cm = 812cm                     3040m = 3km 40m.

Bài 4 trang 23 SGK Toán 5

Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km. Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Đường sắt từ Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh dài:

791 + 144 = 935 (km)

Đường sắt từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh dài:

Đáp số: a) 935km

       b) 1726km.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top