Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Phân số chỉ phần đã tô màu của băng giấy là:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số (tiếp theo)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chọn đáp án D

Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Có 20 viên bi trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, 1/4 số viên bi có màu:

A. Nâu       B. Đỏ         C. Xanh         D. Vàng

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chọn đáp án B

Câu 3: Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số (tiếp theo)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Câu 4: So sánh các phân số:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số (tiếp theo)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Câu 5:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số (tiếp theo)

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Quy đồng các mẫu số có phân số ta có MSC là 33

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top