Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số

Câu 1: a) Viết phân số chỉ hình đã tô màu trong hình dưới đây

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số

b) Viết hỗn số chỉ hình đã tô màu trong hình dưới đây

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số

Câu 2: Rút gọn các phân số:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số

Câu 3: Quy đồng mẫu số các phân số:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số

Câu 4: Điền dấu '>','<' hoặc '='

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số

Câu 5:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số

HƯỚNG DẪN GIẢI

Ta thấy: từ vạch 0 đến vạch 1 được chia thành 6 phần bằng nhau, vạch 1/3 ứng với phân số 2/6, vạch  2/3 ứng với phân số 4/6, vạch ở giữa 2/6 và 4/6 ứng với phân số 3/6 hoặc phân số 1/2

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về phân số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top