Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Câu 1: Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Câu 2:

a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,35 = ….;       0,5 = …;        8,75 = ….

b) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:

45% = …;        5% = ….;        625% = …..

HƯỚNG DẪN GIẢI

) 0,35 = 35%;    0,5 = 0,50 = 50%;    8,75 = 875%

b) 45% = 0,45;     5% = 0,05;          625% = 6,25

Câu 3: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Câu 4: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 4,5;      4,23;       4,505;       4,203.

b) 72,1;      69,8;      71,2 ;        69,78.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a)  4,203; 4,23; 4,5; 4,505

b)  69,78; 69,8; 71,2; 72,1

Câu 5: Tìm môt số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho

0,1 <…< 0,2

HƯỚNG DẪN GIẢI

0,1 < … < 0,2 có thể viết thành:

0,10 <….< 0,20.

Số vừa lớn hơn 0,10 vừa bé hơn 0,20 có thể là 0,11 ; 0,12 ; 0,13; ….0,19.

Ta chọn một số để điền vào chỗ chấm, chẳng hạn:

0,1 < 0,15 < 0,2.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top